Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19f. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(marguerit–penséer)

19f. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Marguerit

 

Njurvinda (Dichondra)

 

Pelargon

 

Penséer

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

12

6

 

24

14

 

974

18

 

1 479

21

Uppsala

..

..

 

..

..

 

65

10

 

126

6

Södermanlands

178

3

 

13

7

 

379

14

 

194

9

Östergötlands

5

9

 

17

13

 

199

21

 

884

19

Jönköpings

6

5

 

9

5

 

86

7

 

277

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

4

 

3

5

 

243

8

 

144

8

Kalmar

1

3

 

2

8

 

62

15

 

110

11

Gotlands

-

-

 

..

..

 

37

6

 

61

5

Blekinge

12

3

 

..

..

 

200

8

 

497

10

Skåne

753

29

 

180

26

 

3 977

65

 

14 636

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

31

10

 

52

12

 

1 037

22

 

2 256

18

Västra Götalands

54

20

 

40

20

 

932

40

 

1 341

33

Värmlands

11

10

 

10

9

 

147

11

 

272

11

Örebro

..

..

 

6

8

 

125

13

 

265

13

Västmanlands

7

3

 

4

7

 

678

8

 

318

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7

10

 

2

8

 

79

14

 

137

15

Gävleborgs

9

9

 

12

9

 

235

12

 

96

11

Västernorrlands

9

12

 

5

11

 

140

16

 

373

15

Jämtland

..

..

 

1

4

 

17

6

 

60

7

Västerbottens

42

10

 

13

12

 

179

13

 

833

10

Norrbottens

7

9

 

2

9

 

37

13

 

112

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 157

164

 

398

194

 

9 830

340

 

24 470

307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1 328

130

 

160

11

 

10 042

342

 

24 304

318

2011

1 729

108

 

149

19

 

9 609

289

 

19 432

261

2008

2 730

140

 

..

..

 

10 573

346

 

17 603

324

2005

1 587

193

 

..

..

 

10 547

465

 

21 978

455

2002

2 569

242

 

..

..

 

11 352

548

 

23 891

522

1999

1 965

246

 

..

..

 

10 647

537

 

20 758

533


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.