Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19g. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(petunia–saintpaulia)

19g. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Petunia (se anm.)

 

Primula

 

Rosor

 

Saintpaulia

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

405

21

 

28

3

 

..

..

 

142

4

Uppsala

50

9

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands

114

13

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Östergötlands

146

22

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Jönköpings

62

8

 

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

35

8

 

3

3

 

-

-

 

-

-

Kalmar

47

16

 

6

4

 

1

3

 

-

-

Gotlands

19

5

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Blekinge

53

9

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

3 887

65

 

555

9

 

3

3

 

254

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

721

21

 

66

3

 

..

..

 

-

-

Västra Götalands

267

40

 

121

5

 

8

4

 

..

..

Värmlands

100

12

 

-

-

 

-

-

 

..

..

Örebro

68

15

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Västmanlands

59

8

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

66

15

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

144

12

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

107

17

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Jämtland

28

6

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

368

14

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

77

15

 

-

-

 

1

5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

6 822

351

 

789

35

 

29

27

 

477

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

7 885

378

 

996

42

 

58

45

 

536

20

2011

..

..

 

921

20

 

..

..

 

1 192

16

2008

..

..

 

1 008

33

 

..

..

 

796

17

2005

..

..

 

919

36

 

..

..

 

1 600

24

2002

..

..

 

1 516

51

 

..

..

 

2 099

26

1999

..

..

 

1 302

58

 

..

..

 

2 463

27


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.
Rubriken ”Petunia” inkluderar praktpetunia, surfinia, million bells etc.