Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19h. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(silverek–tagetes)

19h. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Silverek

 

Snöflinga (Bacopa)

 

Stjärnöga

 

Tagetes

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

45

11

 

36

12

 

29

6

 

210

19

Uppsala

8

7

 

5

8

 

..

..

 

31

9

Södermanlands

13

10

 

52

10

 

3

4

 

63

12

Östergötlands

54

18

 

32

20

 

4

7

 

93

25

Jönköpings

10

6

 

23

6

 

..

..

 

40

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23

9

 

17

8

 

..

..

 

26

8

Kalmar

8

11

 

5

13

 

..

..

 

19

17

Gotlands

3

3

 

..

..

 

..

..

 

12

5

Blekinge

20

9

 

7

6

 

6

3

 

35

8

Skåne

473

39

 

146

36

 

326

20

 

2 170

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

100

16

 

79

15

 

..

..

 

457

19

Västra Götalands

97

33

 

60

28

 

5

11

 

108

39

Värmlands

14

9

 

24

10

 

8

6

 

48

12

Örebro

29

13

 

19

9

 

..

..

 

64

16

Västmanlands

71

8

 

..

..

 

13

3

 

65

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12

11

 

11

9

 

1

5

 

43

17

Gävleborgs

11

9

 

39

11

 

7

7

 

51

11

Västernorrlands

52

16

 

31

10

 

8

8

 

140

15

Jämtland

3

6

 

..

..

 

2

6

 

12

7

Västerbottens

89

14

 

39

14

 

42

12

 

194

13

Norrbottens

20

14

 

8

11

 

8

8

 

41

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 154

272

 

643

249

 

479

118

 

3 922

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1 425

285

 

248

61

 

137

7

 

4 832

346

2011

1 247

233

 

263

49

 

148

13

 

3 884

296

2008

900

209

 

141

24

 

..

..

 

4 100

335

2005

..

..

 

..

..

 

..

..

 

5 254

484

2002

..

..

 

..

..

 

..

..

 

5 879

586

1999

..

..

 

..

..

 

..

..

 

7 110

593


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.