Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19i. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(verbena–övrigt & diverse)

19i. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Verbena

 

Övrigt & diverse

 

Totalt

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

29

14

 

1 081

22

 

5 886

35

Uppsala

..

..

 

64

9

 

456

11

Södermanlands

5

5

 

113

11

 

1 548

15

Östergötlands

13

12

 

197

23

 

2 223

27

Jönköpings

3

5

 

49

6

 

787

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

3

 

49

7

 

792

11

Kalmar

3

8

 

32

14

 

428

20

Gotlands

-

-

 

13

4

 

185

7

Blekinge

3

4

 

132

8

 

1 094

11

Skåne

149

36

 

3 654

51

 

43 748

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

509

10

 

956

22

 

9 259

30

Västra Götalands

27

20

 

612

38

 

5 562

51

Värmlands

2

4

 

127

11

 

1 088

14

Örebro

5

7

 

112

16

 

904

18

Västmanlands

..

..

 

52

5

 

1 774

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8

9

 

64

15

 

601

19

Gävleborgs

6

6

 

259

10

 

1 161

14

Västernorrlands

8

9

 

192

16

 

1 413

17

Jämtland

..

..

 

33

8

 

216

9

Västerbottens

58

12

 

1 270

14

 

3 905

19

Norrbottens

10

9

 

210

13

 

624

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

852

184

 

9 271

323

 

83 654

455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

638

39

 

5 968

238

 

85 062

499

2011

201

54

 

11 490

..

 

73 171

..

2008

88

13

 

18 514

..

 

86 168

..

2005

..

..

 

33 440

..

 

101 175

..

2002

..

..

 

35 227

..

 

113 378

..

1999

..

..

 

32 344

..

 

111 612

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.