Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Uppvärmning av växthus 2017. Växthusyta efter byggår och län
(byggår före 1998–2007)

20a. Greenhouse heating 2017. Greenhouse area by construction year and county

 

Byggår före 1998

 

Byggår 1998–2002

 

Byggår 2003–2007

Län

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

Stockholms

116 988

10 380

127 368

 

19 640

2 620

22 260

 

31 474

2 180

33 654

Uppsala

7 874

5 040

12 914

 

1 384

100

1 484

 

1 604

50

1 654

Södermanlands

47 085

1 915

49 000

 

1 874

744

2 618

 

2 525

1 580

4 105

Östergötlands

57 407

9 528

66 935

 

6 148

1 700

7 848

 

1 500

847

2 347

Jönköpings

16 820

790

17 610

 

280

-

280

 

900

-

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12 060

436

12 496

 

1 534

850

2 384

 

3 065

1 635

4 700

Kalmar

22 437

2 286

24 723

 

9 050

198

9 248

 

3 025

1 250

4 275

Gotlands

7 320

3 600

10 920

 

19 128

70

19 198

 

475

40

515

Blekinge

65 750

3 674

69 424

 

19 500

800

20 300

 

16 300

800

17 100

Skåne

812 665

135 722

948 387

 

217 044

15 520

232 564

 

99 771

15 167

114 938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

116 179

8 687

124 866

 

13 786

345

14 131

 

11 124

6 835

17 959

Västra Götalands

74 975

18 046

93 021

 

7 901

1 460

9 361

 

8 431

2 810

11 241

Värmlands

19 035

3 695

22 730

 

2 400

740

3 140

 

1 950

1 000

2 950

Örebro

17 828

2 306

20 134

 

1 100

484

1 584

 

981

871

1 852

Västmanlands

32 156

1 860

34 016

 

1 770

-

1 770

 

2 448

750

3 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

26 916

1 050

27 966

 

2 132

360

2 492

 

948

425

1 373

Gävleborgs

32 008

-

32 008

 

2 043

1 260

3 303

 

3 600

240

3 840

Västernorrlands

22 450

1 580

24 030

 

1 492

986

2 478

 

-

3 560

3 560

Jämtland

3 539

430

3 969

 

860

750

1 610

 

370

-

370

Västerbottens

26 350

1 160

27 510

 

12 160

480

12 640

 

15 260

1 200

16 460

Norrbottens

19 390

7 748

27 138

 

8 440

-

8 440

 

-

930

930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 557 232

219 933

1 777 165

 

349 666

29 467

379 133

 

205 751

42 170

247 921