Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Växthusproduktionens energiförbrukning 2017. Energiförbrukning efter energikälla och län (fossila–förnybara energikällor)

21a. Greenhouse production energy use 2017. Energy use by energy source and county

 

Fossila energikällor

 

Förnybara energikällor

Län

Eldningsolja
(MWh)

Naturgas
(MWh)

Gasol
(MWh)

Torv
(MWh)

 

Bark, flis & spån
(MWh)

Pellets & briketter
(MWh)

Ved
(MWh)

Halm
(MWh)

Biogas
(MWh)

Stockholms

6 390

-

-

-

 

4 980

12 399

4

-

-

Uppsala

310

-

-

-

 

1 571

118

185

-

-

Södermanlands

674

-

-

-

 

3 995

719

140

-

-

Östergötlands

3 874

-

5

-

 

3 400

2 929

218

3 612

-

Jönköpings

320

-

-

-

 

1 600

242

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

275

-

-

-

 

873

-

-

-

-

Kalmar

1 145

-

-

-

 

6 304

409

72

400

-

Gotlands

470

-

-

-

 

184

400

39

1 600

-

Blekinge

718

-

105

-

 

12 064

940

26

-

-

Skåne

13 860

57 577

1 418

1 960

 

191 398

30 692

325

520

1 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 761

1 079

-

-

 

-

9 381

-

-

423

Västra Götalands

3 732

-

-

-

 

16 400

5 363

261

-

-

Värmlands

1 205

-

-

-

 

600

2 735

85

-

-

Örebro

529

-

-

-

 

3 849

823

109

-

-

Västmanlands

1 136

-

-

-

 

2 724

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 200

-

-

-

 

3 032

226

78

-

-

Gävleborgs

686

-

1

-

 

752

1 551

299

-

-

Västernorrlands

2 405

-

-

-

 

1 252

637

117

-

-

Jämtland

276

-

-

-

 

192

40

-

-

-

Västerbottens

1 560

-

-

-

 

18 738

729

20

-

-

Norrbottens

958

-

29

2 752

 

1 431

1 105

20

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

45 483

58 655

1 557

4 712

 

275 339

71 435

2 000

6 132

1 739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

72 232

86 805

4 039

4 323

 

231 042

50 197

1 788

5 832

-

2011

156 673

86 967

11 111

2 800

 

189 325

29 248

3 294

13 900

-

2008

264 231

132 268

20 544

216

 

106 206

19 162

2 048

5 808

38

2005

539 317

200 037

13 133

-

 

35 693

5 673

3 163

-

52

2002

631 911

163 160

19 149

-

 

34 496

11 125

2 116

-

71

1999

817 147

203 190

20 365

-

 

10 805

2 740

1 630

-

..


Anm. Energiförbrukningen har i vissa fall räknats om till MWh från diverse enheter enligt följande konverteringstal: Eldningsolja nr 1, 10 MWh/m3; Övrig eldningsolja, 10 MWh/m3; Gasol, 12,8 MWh/ton; Torv, 2,8 MWh/ton; Bark, flis & spån, 0,8 MWh/m3; Pellets & briketter, 4,7 MWh/ton; Ved 1,3 MWh/m3; Halm, 4 MWh/ton; Biogas, 4,7 MWh/m3.