Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Växthusproduktionens energiförbrukning 2017. Energiförbrukning efter energikälla och län (övriga energikällor)

21b. Greenhouse production energy use 2017. Energy use by energy source and county

 

Övriga energikällor

 

Samtliga energikällor

Län

Fjärrvärme
(MWh)

Berg- & jordvärme (MWh)

Elenergi
(MWh)

Annat
(MWh)

 

Totalt
(MWh)

Stockholms

100

3 782

10 878

9 110

 

47 642

Uppsala

-

-

113

-

 

2 296

Södermanlands

6 679

30

2 414

720

 

15 371

Östergötlands

308

440

694

200

 

15 680

Jönköpings

889

270

375

-

 

3 699

 

 

 

 

-

 

 

Kronobergs

3 487

191

2 100

-

 

6 925

Kalmar

647

30

825

-

 

9 831

Gotlands

550

-

326

-

 

3 569

Blekinge

16 100

-

1 860

1

 

31 814

Skåne

6 553

321

41 179

276

 

347 394

 

 

 

 

-

 

 

Hallands

5 263

-

14 587

-

 

34 494

Västra Götalands

277

20

3 116

1 200

 

30 369

Värmlands

-

-

643

-

 

5 267

Örebro

40

45

409

-

 

5 803

Västmanlands

425

-

994

-

 

5 279

 

 

 

 

-

 

 

Dalarnas

407

-

426

-

 

5 368

Gävleborgs

5 338

-

314

-

 

8 940

Västernorrlands

175

138

761

-

 

5 484

Jämtland

-

40

161

-

 

709

Västerbottens

939

-

9 082

-

 

31 067

Norrbottens

799

-

1 101

-

 

8 195

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

48 975

5 307

92 356

11 507

 

625 198

 

 

 

 

 

 

 

2014

55 719

5 422

82 696

1 636

 

601 732

2011

26 278

..

99 369

9 344

 

628 308

2008

44 713

..

105 370

..

 

700 603

2005

56 788

..

175 308

..

 

1 029 163

2002

109 573

..

119 688

..

 

1 091 289

1999

39 961

..

59 392

..

 

1 155 230


Anm. Energiförbrukningen har i vissa fall räknats om till MWh från diverse enheter enligt följande konverteringstal: Eldningsolja nr 1, 10 MWh/m3; Övrig eldningsolja, 10 MWh/m3; Gasol, 12,8 MWh/ton; Torv, 2,8 MWh/ton; Bark, flis & spån, 0,8 MWh/m3; Pellets & briketter, 4,7 MWh/ton; Ved 1,3 MWh/m3; Halm, 4 MWh/ton; Biogas, 4,7 MWh/m3.