Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Köksväxter på friland 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter gröda (isbergssallat–palsternacka)

5b. Outdoor vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

687

1 092

1 211

1 222

1 128

1 168

968

Skörd (ton)

19 325

23 350

27 199

28 482

25 830

29 774

22 784

Avkastning (ton/ha)

28,1

21,4

22,5

23,3

22,9

25,5

23,5

Antal företag (st)

138

114

84

74

73

55

48

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

39

94

..

..

263

619

679

Skörd (ton)

538

865

..

..

2 489

5 394

5 468

Avkastning (ton/ha)

13,8

9,2

..

..

9,5

8,7

8,1

Antal företag (st)

42

63

..

..

23

100

107

Jordärtskocka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

4

12

16

21

36

86

90

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

1 126

1 360

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

13,1

15,1

Antal företag (st)

7

12

10

11

12

48

61

Kålrot

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

197

175

163

209

192

160

137

Skörd (ton)

5 945

4 080

4 894

6 807

5 254

4 612

4 270

Avkastning (ton/ha)

30,2

23,3

30,0

32,6

27,4

28,8

31,2

Antal företag (st)

154

147

124

105

99

86

77

Majs

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

84

126

140

67

153

201

106

Skörd (ton)

524

425

993

351

1 273

1 427

913

Avkastning (ton/ha)

6,2

3,4

7,1

5,2

8,3

7,1

8,6

Antal företag (st)

87

91

93

93

69

73

86

Matlök

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

791

805

902

849

1 017

1 152

1 264

Skörd (ton)

35 283

23 228

28 614

32 793

41 623

53 282

62 796

Avkastning (ton/ha)

44,6

28,9

31,7

38,6

40,9

46,3

49,7

Antal företag (st)

313

311

274

230

218

225

225

Morot

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

1 756

1 820

1 727

1 734

1 927

1 942

1 702

Skörd (ton)

84 308

84 784

96 228

91 609

104 870

119 021

109 077

Avkastning (ton/ha)

48,0

46,6

55,7

52,8

54,4

61,3

64,1

Antal företag (st)

500

453

419

356

295

312

290

Palsternacka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

110

115

180

228

349

290

224

Skörd (ton)

..

..

4 717

5 494

9 320

6 849

5 993

Avkastning (ton/ha)

..

..

26,2

24,1

26,7

23,6

26,8

Antal företag (st)

46

49

80

87

107

97

102


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.