Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Fruktträd 2017

JO 33 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Äppelodling. Antal träd fördelat på sort och planteringsperiod

2. Äppelodling. Planterad areal fördelat på sort och planteringsperiod

 

Teckenförklaring

Legend

Noll

Zero

0

Värde avrundat ned till noll

Value rounded down to noll

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable