Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Fruktträd 2017

JO 33 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Äppelodling. Antal träd fördelat på sort och planteringsperiod

1. Apple cultivation. Number of trees by variety and planting period

 

Planteringsperiod

Sort

Före 1998

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013-2017

Totalt

Ingrid Marie

211 000

70 000

109 000

100 000

305 000

795 000

Aroma

119 000

109 000

114 000

137 000

201 000

681 000

Discovery

66 000

69 000

72 000

69 000

97 000

373 000

Rubinola

2 000

9 000

46 000

91 000

141 000

288 000

Frida

-

1 000

38 000

95 000

88 000

224 000

Elise

0

9 000

28 000

51 000

106 000

195 000

Santana

-

1 000

23 000

54 000

93 000

171 000

Cox Orange

49 000

23 000

16 000

33 000

21 000

142 000

Gravensteiner

41 000

17 000

24 000

17 000

25 000

124 000

Rubinstar

-

3 000

20 000

36 000

26 000

85 000

Gloster

12 000

4 000

7 000

14 000

4 000

42 000

Alice

15 000

4 000

7 000

5 000

3 000

34 000

Katja

15 000

5 000

9 000

2 000

4 000

34 000

Mutsu

15 000

2 000

1 000

1 000

3 000

21 000

Jonagold

5 000

5 000

1 000

2 000

1 000

14 000

Summerred

11 000

1 000

1 000

1 000

1 000

14 000

Signe Tillisch

9 000

1 000

0

                     0

0

11 000

Sunrise

-

-

2 000

3 000

4 000

8 000

Övriga och diverse

61 000

40 000

36 000

71 000

113 000

321 000

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 2017

630 000

374 000

555 000

783 000

1 235 000

3 578 000

Totalt 2012

890 000

435 000

557 000

654 000

.

2 538 000

Totalt 2007

..

..

..

.

.

1 933 000

Totalt 2002

..

..

.

.

.

1 592 000