Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Fruktträd 2017

JO 33 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Äppelodling. Planterad areal fördelat på sort och planteringsperiod

2. Apple cultivation. Planted area by variety and planting period

 

Planteringsperiod

Sort

Före 1998

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013-2017

Totalt

Ingrid Marie

170

30

50

40

110

400

Aroma

100

50

50

50

70

320

Discovery

50

30

30

30

40

180

Rubinola

0

0

20

40

50

110

Frida

-

0

20

40

30

90

Elise

0

0

10

20

40

70

Santana

-

0

10

20

30

60

Cox Orange

40

10

10

10

10

80

Gravensteiner

30

10

10

10

10

70

Rubinstar

-

0

10

10

10

30

Gloster

10

0

0

10

0

20

Alice

10

0

0

0

0

20

Katja

10

0

0

0

0

20

Mutsu

10

0

0

0

0

10

Jonagold

0

0

0

0

0

10

Summerred

10

0

0

0

0

10

Signe Tillisch

10

0

0

0

0

10

Sunrise

-

-

0

0

0

0

Övriga och diverse

50

20

10

30

40

150

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 2017

500

170

230

300

450

1 660

Totalt 2012

760

190

250

300

.

1 490

Totalt 2007

..

..

..

.

.

1 440

Totalt 2002

..

..

.

.

.

1 340