Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2003

JO 37 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer för vissa trädgårdsväxter.

1. Cultivated area for certain horticultural products.

Växtslag

19991

20002

20012

20021

20032

Medelfel

2003

 

 

 

 

 

 

 

Växthusareal, m2

 

 

 

 

 

 

Tomater

557 300

491 900

532 000

642 100

561 600

4%

Gurka

621 300

561 400

472 600

605 900

539 800

3%

Kryddväxter3

21 800

55 500

41 600

53 300

45 700

4%

Kruksallat3

22 800

..

34 500

70 800

35 200

5%

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal, ha

 

 

 

 

 

 

Gurka

293

325

268

278

209

13%

Matlök

791

966

820

805

710

7%

Morötter

1 756

1 439

1 633

1 820

1 861

5%

Blomkål

341

316

344

316

309

4%

Vitkål

447

348

442

385

428

6%

Isbergssallat

687

898

917

1 092

762

6%

Purjolök

138

..

..

99

121

5%

Äpple

1 531

1 422

1 418

1 334

1 481

5%

Jordgubbar

2 707

..

1 907

2 209

2 208

9%

 

 

 

 

 

 

 


1 Totalundersökning
2 Urvalsundersökning
3 Växthusarealen för kryddväxter och kruksallat så som den definierats i frågeformuläret synes med dagens odlingsmetoder omöjlig att ange för många odlare. För 2003 avses i tabellerna befintlig odlingsyta i växthus oavsett om den utnyttjats flera gånger. För 2002 torde växthusytan delvis avse den areal som sammanlagt utnyttjats, dvs samma areal kan ha räknats flera gånger.