Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2004

JO 37 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer för vissa trädgårdsväxter.

1. Cultivated area for certain horticultural products.

Växtslag

19991

20002

20012

20021

20032

20042

Medelfel 2003

Växthusareal, m2

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

557 300

491 900

532 000

642 100

561 600

505 300

2%

Gurka

621 300

561 400

472 600

605 900

539 800

471 300

3%

Kryddväxter3

21 800

55 500

41 600

53 300

45 700

71 800

4%

Kruksallat3

22 800

..

34 500

70 800

35 200

38 700

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal, ha

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

293

325

268

278

209

205

23%

Matlök

791

966

820

805

710

915

14%

Morötter

1 756

1 439

1 633

1 820

1 861

2 060

7%

Blomkål

341

316

344

316

309

351

15%

Vitkål

447

348

442

385

428

474

20%

Isbergssallat

687

898

917

1 092

762

926

14%

Purjolök

138

..

..

99

121

122

14%

Äpple

1 531

1 422

1 418

1 334

1 481

1 380

13%

Jordgubbar

2 707

..

1 907

2 209

2 208

2 001

10%

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Totalundersökning
2 Urvalsundersökning
3 Växthusarealen för kryddväxter och kruksallat så som den definierats i frågeformuläret synes med dagens odlingsmetoder omöjlig att ange för många odlare. För 2003 och 2004 avses i tabellerna befintlig odlingsyta i växthus oavsett om den utnyttjats flera gånger. För 2002 torde växthusytan delvis avse den areal som sammanlagt utnyttjats, dvs samma areal kan ha räknats flera gånger.