Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2006

JO 37 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealser för vissa trädgårdsväxter.

1.      Cultivated area for certain horticultural products.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelfel

 

19991

20002

20012

20021

20032

20042

20051

20062

2006

Växthusareal, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

557 300

491 900

532 000

642 100

561 600

505 300

456 000

430 100

6%

Gurka

621 300

561 400

472 600

605 900

539 800

471 300

595 800

588 300

3%

Kryddväxter3

21 800

55 500

41 600

53 300

45 700

71 800

61 500

65 300

14%

Kruksallat3

22 800

..

34 500

70 800

35 200

38 700

44 400

62 500

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

293

325

268

278

209

205

226

164

24%

Matlök

791

966

820

805

710

915

902

894

14%

Morötter

1 756

1 439

1 633

1 820

1 861

2 060

1 727

1 925

7%

Blomkål

341

316

344

316

309

351

311

259

19%

Vitkål

447

348

442

385

428

474

370

397

16%

Isbergssallat

687

898

917

1 092

762

926

1 211

1 088

6%

Purjolök

138

..

..

99

121

122

127

141

19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äpple

1 531

1 422

1 418

1 334

1 481

1 380

1 440

1 592

6%

Jordgubbar

2 707

..

1 907

2 209

2 208

2 001

2 401

2 082

8%


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

3 Växthusarealen för kryddväxter och kruksallat är sannolikt inte helt jämförbar över tiden. Från år 2003 avses i tabellerna befintlig odlingsyta i växthus oavsett om den utnyttjats flera gånger under året.