Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 37 SM 0801

Skörd av trädgårdsväxter 2007

Production of horticultural products 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. De variationer som uppvisas beror med största sannolikhet på vädervariationer, andra odlingsförhållanden samt på den slumpmässighet som förekommer i urvalsundersökningar.