Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2007

JO 37 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I Figur A-C nedan visas produktionen i form av kvantitet per ytenhet för de undersökta trädgårdsprodukterna. Avkastningen visar på en viss fluktuation mellan åren men mellan grödorna kan anas ett svagt samband. Dessa variationer beror med största sannolikhet på varierande väderförhållanden, åtminstone för de frilandsodlade grödorna, för de olika åren och därmed förutsättningarna för tillväxt och skörd.

Figur A. Avkastning för tomat och gurka i växthus, ton/kvm

Figure A. Output from green house cultivated tomato and cucumber, tonnes/sq.m.

Figur B. Avkastning för krukodlade kryddor och sallad i växthus, antal/ kvm

Figure B. Output from green house cultuvated herbs and salad in pots, pieces/sq.m.

Figur C. Avkastning för olika trädgårdsprodukter på friland, ton/ha

Figure C. Output from different garden products on open ground, tonnes/ha