Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2007

JO 37 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer för vissa trädgårdsväxter

1. Cultivated area for certain horticultural products

 

20002

20012

20021

20032

20042

20051

20062

20072

Medelfel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

Växthusareal, kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

491 900

532 000

642 100

561 600

505 300

456 000

430 100

493 100

11 %

Gurka

561 400

472 600

605 900

539 800

471 300

595 800

588 300

744 600

4 %

Kryddväxter3

55 500

41 600

53 300

45 700

71 800

61 500

65 300

73 900

3 %

Kruksallat3

..

34 500

70 800

35 200

38 700

44 400

62 500

57 800

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

325

268

278

209

205

226

164

145

9 %

Matlök

966

820

805

710

915

902

894

1018

12 %

Morötter

1 439

1 633

1 820

1 861

2 060

1 727

1 925

1804

8 %

Blomkål

316

344

316

309

351

311

259

206

4 %

Vitkål

348

442

385

428

474

370

397

394

12 %

Isbergssallat

898

917

1 092

762

926

1 211

1 088

1118

6 %

Purjolök

..

..

99

121

122

127

141

121

17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äpple

1 422

1 418

1 334

1 481

1 380

1 440

1 592

1363

11 %

Jordgubbar

..

1 907

2 209

2 208

2 001

2 401

2 082

1843

9 %


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

3 Växthusarealen för kryddväxter och kruksallat är sannolikt inte helt jämförbar över tiden. Från år 2003 avses i tabellerna befintlig odlingsyta i växthus oavsett om den utnyttjats flera gånger under året.