Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 37 SM 1001

Skörd av trädgårdsväxter 2009

Production of horticultural products 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Skörden av tomater fortsatte att minska

Arealen med tomater har minskat mellan 2002 och 2009 från 642 100 kvm till 367 800 kvm. Det är en minskning av arealen med 43 %. Produktionen har under samma period minskat med 40 %. Skörden 2009 var 16 % lägre än 2008 års skörd.

Större skördar av köksväxter på friland

Skörden var större för de flesta av köksväxterna på friland 2009 jämfört med 2008. Skörden ökade för gurka, matlök, blomkål, morot, vitkål och purjolök. Skörden av isbergssallad var densamma 2009 som 2008. Skörden per hektar var större 2009 än 2008 för alla köksväxter utom gurka.

Skörden av jordgubbar oförändrad

Arealen med jordgubbar har varierat en del sedan 2002 men minskat med 21 % sedan 2005. Under samma period har skörden bara minskat med 3 %. Skörden av jordgubbar var densamma 2009 som 2008, 11 700 ton.