Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2009

JO 37 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Köksväxter i växthus
Frilandsodling

Bra att veta

I följande publikation redovisas skörd och odlade arealer för 13 av de viktigare trädgårdsgrödorna i Sverige. På grund av viss oklarhet i definitionen bör extra försiktighet ägnas tolkningen av de redovisade växthusarealerna för kruksallat, kryddväxter och gurka.

Köksväxter i växthus

Arealen med köksväxter i växthus redovisas i tabell 1 på sidan 5. Arealen med tomater har minskat mellan 2002 och 2009 från 642 100 kvm till 367 800 kvm. Det är en minskning med 43 %. Produktionen har under samma period minskat med 40 %. Arealen med gurka, kruksallat och kryddväxter är inte jämförbar över tiden på grund av att definitionen för arealen har ändrats genom åren. Åren 2002, 2005, 2008 och 2009 har man frågat efter den sammanlagda odlade arealen för olika kulturomgångar. För dessa år beskriver växthusytan troligen delvis den areal som sammanlagt utnyttjats för flera kulturomgångar, dvs. samma areal kan ha räknats flera gånger.

Skörden av tomater minskade med 16 % mellan 2008 och 2009 (se tablå A). Skörden av gurka ökade med 11 %. Skörden av kryddväxter minskade med 10 % mellan 2008 och 2009. Samtidigt ökade skörden av kruksallat med 20 %. Den totala skörden av kruksallat och kryddväxter var näst intill densamma 2009 som 2008.

Tablå A. Skörd av tomat, gurka, kryddväxter och kruksallat i växthus, 2008-2009.

Produkt 

20081

20092

95 % konfidensintervall 2009

Diff, %

2008-2009

Tomat, ton

16 200

13 600

11 400

-

15 800

-16

Gurka, ton

20 500

22 700

20 900

-

24 500

+11

Kryddväxter, 1 000 st

30 500

27 400

27 400

-

27 400

-10

Kruksallat, 1 000 st

13 900

16 700

16 700

-

16 700

+20


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

Frilandsodling

Köksväxter

Skörden var större för de flesta av köksväxterna på friland 2009 jämfört med 2008 (se tablå B). Skörden ökade för gurka, matlök, blomkål, morot, vitkål och purjolök. Skörden av isbergssallad var densamma 2009 som 2008, 28 500 ton. Skörden per hektar var större 2009 än 2008 för alla köksväxter utom gurka (se tablå C).

Tablå B. Skörd av köksväxter på friland, 2008-2009. Ton

 Produkt

 

20081

 

20092

 

95 % konfidensintervall 2009

 

Diff, % 2008-2009

Gurka

 

7 200

 

7 900

 

6 800

-

9 000

 

+10

Matlök

 

32 800

 

37 000

 

32 600

-

41 400

 

+13

Morötter

 

91 600

 

122 600

 

76 000

-

169 200

 

+34

Blomkål

 

3 800

 

5 000

 

4 400

-

5 600

 

+32

Vitkål

 

17 000

 

18 000

 

16 200

-

19 800

 

+6

Isbergssallat

28 500

 

28 500

 

22 800

-

34 200

 

0

Purjolök

 

3 500

 

6 100

 

4 800

-

7 400

 

+74


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

Tablå C. Hektarskörd av köksväxter på friland, 2002-2009. Ton/hektar

Produkt

20021

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

Gurka

44

44

53

51

57

48

45

43

Matlök

29

33

34

32

37

34

39

44

Morötter

47

51

53

56

61

50

53

61

Blomkål

16

17

16

18

17

15

16

19

Vitkål

35

41

44

42

48

39

43

54

Isbergssallat

21

29

25

22

24

24

23

25

Purjolök

26

30

20

27

27

26

24

29


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

Äpple och jordgubbar

Arealen för äpple har hållit sig relativt konstant mellan 2002-2009. Skörden minskade med 5 % mellan 2008 och 2009 (se tablå D).

Arealen med jordgubbar har varierat en del sedan 2002. Sedan 2005 har arealen minskat med 21 %. Under samma period har skörden bara minskat med 3 %. Skörden av jordgubbar var densamma 2009 som 2008.

Tablå D. Skörd av äpple och jordgubbar, 2008-2009. Ton

Produkt 

 

20081

 

20092

 

95 % konfidensintervall 2009

 

Diff, % 2008‑2009

Äpple

 

22 200

 

21 000

 

18 900

-

23 100

 

-5

Jordgubbar

 

11 700

 

11 700

 

9 800

-

13 600

 

0


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning