Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2009

JO 37 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer med vissa trädgårdsväxter

1. Cultivated area for certain horticultural crops

 

 

20021

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

Medelfel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

Växthusareal, kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

642 100

561 600

505 300

456 000

430 100

493 100

370 100

367 800

7 %

Gurka3

605 900

539 800

471 300

595 800

588 300

744 600

545 900

524 700

3 %

Kryddväxter3

53 300

45 700

71 800

61 500

65 300

73 900

90 700

255 700

1 %

Kruksallat3

70 800

35 200

38 700

44 400

62 500

57 800

44 100

73 600

0 %

Frilandsareal, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

278

209

205

226

164

145

161

182

9 %

Matlök

805

710

915

902

894

1 018

849

844

6 %

Morötter

1 820

1 861

2 060

1 727

1 925

1 804

1 734

2 008

15 %

Blomkål

316

309

351

311

259

206

236

266

6 %

Vitkål

385

428

474

370

397

394

392

333

4 %

Isbergssallat

1 092

762

926

1 211

1 088

1 118

1 222

1 149

10 %

Purjolök

99

121

122

127

141

121

144

207

12 %

Äpple

1 334

1 481

1 380

1 440

1 592

1 363

1 432

1 435

6 %

Jordgubbar

2 209

2 208

2 001

2 401

2 082

1 843

1 997

1 902

8 %


1 Totalundersökning

2 Urvalsundersökning

3 Definitionen för arealen i växthus har ändrats genom åren och därför är jämförbarheten över tid inte så god. Åren 2002, 2005, 2008 och 2009 har man frågat efter den sammanlagda odlade arealen för olika kulturomgångar. För dessa år beskriver växthusytan delvis den areal som sammanlagt utnyttjats för flera kulturomgångar, dvs. samma areal kan ha räknats flera gånger.