Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 37 SM 1101

Skörd av trädgårdsväxter 2010
Production of horticultural products 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Liten morotsskörd

Den totala morotsskörden uppgick till 83 000 ton år 2010. Det är en 32 % mindre totalskörd än år 2009. Både hektarskörden och de odlade arealerna var mindre år 2010 jämfört med år 2009. Bland övriga köksväxter på friland stod även blomkål och isbergssallat för en minskning av totalskördarna, medan totalskörden av frilandsgurka och matlök var oförändrade jämfört med år 2009. Totalskörden av vitkål uppskattas blivit 16 % större år 2010 jämfört med år 2009.

Skörden av köksväxter i växthus

Den totala tomatskörden uppskattas till nästan 13 800 ton år 2010, vilket är i nivå med 2009 års skörd. Skörden av växthusgurka uppskattas till 27 000 ton, vilket motsvarar en ökning av totalskörden med 19 % jämfört med år 2009.

Skörden av kruksallat år 2010 uppgick till 14,6 miljoner stycken vilket motsvarar en minskning av totalskörden med 13 % jämfört med år 2009. Skörden av kryddväxter uppgick till 32,4 miljoner stycken, vilket motsvarar en ökning av totalskörden med 18 % jämfört med år 2009.

Större äppelskörd och oförändrad jordgubbsskörd

Den totala äppelskörden år 2010 uppskattas till 23 500 ton. Det är en 12 % större totalskörd än år 2009. Den totala jordgubbskörden år 2010 uppskattas till 11 500 ton, vilket är en minskning av skörden med knappt 2 % jämfört med år 2009.