Statens Jordbruksverk                                      2                                                      JO 37 SM 1101

 

 

 

 

 

 

Förnamn efternamn, 036 – 15 XX XX

statistik@jordbruksverket.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 00 xxxx 200?.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.