Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2010

JO 37 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer med vissa trädgårdsväxter

1. Cultivated area for certain horticultural crops

 

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

20101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växthusareal, kvm3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

561 600

505 300

456 000

430 100

493 100

370 100

367 800

370 500

Gurka

539 800

471 300

595 800

588 300

744 600

545 900

524 700

630 100

Kryddväxter

45 700

71 800

61 500

65 300

73 900

90 700

255 700

113 500

Kruksallat

35 200

38 700

44 400

62 500

57 800

44 100

73 600

52 500

Frilandsareal, ha4

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

209

205

226

164

145

161

182

156

Matlök

710

915

902

894

1 018

849

844

865

Morötter

1 861

2 060

1 727

1 925

1 804

1 734

2 008

1 474

Blomkål

309

351

311

259

206

236

266

225

Vitkål

428

474

370

397

394

392

333

429

Isbergssallat

762

926

1 211

1 088

1 118

1 222

1 149

1 052

Purjolök

121

122

127

141

121

144

207

162

Äpple

1 481

1 380

1 440

1 592

1 363

1 432

1 435

1 494

Jordgubbar

2 208

2 001

2 401

2 082

1 843

1 997

1 902

1 861


1Totalundersökning

2Urvalsundersökning

3Definitionen för arealen i växthus har ändrats genom åren och därför är jämförbarheten över tid inte så god. Åren 2002, 2005, 2008 och 2009 har man frågat efter den sammanlagda odlade arealen för olika kulturomgångar. För dessa år beskriver växthusytan delvis den areal som sammanlagt utnyttjats för flera kulturomgångar, d.v.s. samma areal kan ha räknats flera gånger.

4Arelen för köksväxter på friland ska beskriva den odlade arealen, vilket inkluderar arealen för alla kulturomgångar av en gröda. Arealen för jordgubbar och äpple inkluderar även nyplanteringar som ännu inte gett någon skörd.