Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2012

JO 37 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Odlade arealer av undersökta trädgårdsväxter

1. Cultivated areas for horticultural crops included in survey

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Växthusyta (kvadratmeter)

Tomater

642 100

561 600

505 300

456 000

430 100

439 100

370 100

367 800

370 500

349 400

421 000

Gurka

605 900

..

..

595 800

588 300

..

545 900

524 700

630 100

605 700

656 300

Kryddväxter

53 300

..

71 800

61 500

65 300

63 100

90 700

91 100

91 000

77 100

103 400

Kruksallat

41 700

35 200

38 700

44 400

62 500

60 100

44 100

43 100

49 000

69 900

62 800

Frilandsareal (hektar)

Gurka

278

209

205

226

164

145

161

182

156

160

159

Matlök

805

710

915

902

894

1 018

849

844

865

1 017

1 036

Morot

1 820

1 861

2 060

1 727

1 925

1 804

1 734

2 008

1 474

1 927

2 135

Blomkål

316

309

351

311

259

206

236

266

225

293

289

Vitkål

385

428

474

370

397

394

392

333

429

428

376

Isbergssallat

1 092

762

926

1 211

1 088

1 118

1 222

1 149

1 052

1 128

1 112

Purjolök

99

121

122

127

141

121

144

207

162

181

116

Äpple

1 334

1 481

1 380

1 440

1 592

1 363

1 432

1 435

1 494

1 371

1 517

Jordgubbar

2 209

2 208

2 001

2 401

2 082

1 843

1 997

1 902

1 861

2 130

2 225