Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 37 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

Skörd av trädgårdsväxter 2013
Horticultural production 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealer och skördar för kryddväxter och kruksallat reviderades den 27 augusti 2014. I den ursprungliga versionen av denna rapport angavs betydligt lägre arealer och skördar för dessa grödor.

Små förändringar i odlingen av trädgårdsväxter.

Den svenska trädgårdsodlingen visade inte upp några stora förändringar 2013 jämfört med året före. Sett till areal var de enda skillnaderna en ökad växthusyta för odling av kryddväxter med 12 procent, medan växthusarealen för kruksallat istället minskade med 13 procent. Båda dessa grödor uppvisade däremot en 9- respektive 7-procentig ökning av antalet skördade krukor jämfört med året innan.

Inom frilandsodlingen syntes inga förändringar i odlade arealer jämfört med 2012, medan skörden av gurka och purjolök ökade med 33 respektive 39 procent samtidigt som skörden av isbergssallat istället minskade med 22 procent.

Gurka var den största växthusgrödan år 2013 med en odlad yta om 608 900 kvadratmeter och en skörd på 27 900 ton. Den arealmässigt största grödan på friland var jordgubbar, som odlades på 2 152 hektar, medan morot stod för den största produktionen med en skörd på 112 800 ton.