Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2013

JO 37 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Areal för undersökta trädgårdsväxter 2003–2013

1. Areas used for the horticultural crops included in survey

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Växthusyta (kvadratmeter)

Tomater

561 600

505 300

456 000

430 100

439 100

370 100

367 800

370 500

349 400

421 000

388 100

Gurka

..

..

595 800

588 300

..

545 900

524 700

630 100

605 700

656 300

608 900

Kryddväxter

..

71 800

61 500

65 300

63 100

90 700

91 100

91 000

77 100

103 400

116 300

Kruksallat

35 200

38 700

44 400

62 500

60 100

44 100

43 100

49 000

69 900

62 800

54 400

Frilandsareal (hektar)

Gurka

209

205

226

164

145

161

182

156

160

159

168

Matlök

710

915

902

894

1 018

849

844

865

1 017

1 036

1 007

Morot

1 861

2 060

1 727

1 925

1 804

1 734

2 008

1 474

1 927

2 135

1 767

Blomkål

309

351

311

259

206

236

266

225

293

289

335

Vitkål

428

474

370

397

394

392

333

429

428

376

365

Isbergssallat

762

926

1 211

1 088

1 118

1 222

1 149

1 052

1 128

1 112

1 111

Purjolök

121

122

127

141

121

144

207

162

181

116

120

Äpple

1 481

1 380

1 440

1 592

1 363

1 432

1 435

1 494

1 371

1 517

1 386

Jordgubbar

2 208

2 001

2 401

2 082

1 843

1 997

1 902

1 861

2 130

2 225

2 152