Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2019

JO 37 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Växthusyta och areal för undersökta trädgårdsväxter, 2010–2019

1. Area for crops included in survey, 2010–2019

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Relativt
medelfel
2019

Växthusyta (kvadratmeter)

Gurka

630 100

605 700

656 300

608 900

634 600

671 800

712 500

670 000

691 200

695 000

6 %

Kruksallat

49 000

69 900

62 800

54 400

56 200

52 600

44 100

47 200

48 400

32 100

0 %

Kryddväxter

91 000

77 100

103 400

116 300

95 500

105 700

111 700

99 400

95 300

116 400

0 %

Tomater

370 500

349 400

421 000

388 100

367 800

379 200

375 900

401 300

404 500

408 500

4 %

Odlad frilandsareal (hektar)

Blomkål

225

293

289

335

392

355

325

421

393

363

2 %

Broccoli

..

255

..

..

308

375

362

335

338

316

2 %

Gurka

156

160

159

168

152

150

175

126

101

114

9 %

Isbergssallat

1 052

1 128

1 112

1 111

1 168

1 063

993

968

915

952

1 %

Annan sallat

..

..

..

..

619

591

589

679

842

1 262

13 %

Jordgubbar

1 861

2 130

2 225

2 152

2 399

2 459

2 301

2 369

2 483

2 351

10 %

Matlök

865

1 017

1 036

1 007

1 152

1 294

1 333

1 264

1 220

1 281

4 %

Morot

1 474

1 927

2 135

1 767

1 942

2 006

1 997

1 702

1 763

1 709

15 %

Purjolök

162

181

116

120

175

154

99

147

109

122

5 %

Sparris

..

..

..

..

155

154

179

151

150

137

6 %

Vitkål

429

428

376

365

354

325

387

338

338

319

5 %

Äpple

1 494

1 371

1 517

1 386

1 444

1 494

1 537

1 532

1 550

1 517

10 %