STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

 

 

 

Trädgårdsundersökningen 2004
Kvantiteter och värde avseende 2004 års produktion
Horticultural survey 2004

 

 

 

 

pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)


 

 

Sammanfattning

Något minskat produktionsvärde i den svenska trädgårdsodlingen mellan 2003 och 2004

 

Under perioden 1995 - 2004 har produktionsvärdet i den svenska odlingen av trädgårdsväxter beräknats uppgå till mellan 2,6 och 3,3 miljarder kronor i löpande priser, vilket framgår av följande diagram. Produktionsvärdet av växthusodlingen har under perioden varierat mellan 1,4 och 1,7 miljarder kronor medan produktionen av frilandsodlingen varierat mellan 1,0 och 1,5 miljarder kronor. Uppgången mellan 1998 och 1999 för frilandsodlingen beror till stor del på ändrad redovisningsmetod för plantskoleväxter. Mellan 2003 och 2004 har värdet av både friland- och växthusodlingen beräknats minska med ca 5 %.

Utvecklingen av värdevolym 1995 - 2004