STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av värdevolym 1995-1999

1a. Development of production value 1995-1999

 

1995

1996

1997

1998

1999

Köksväxter på friland

535 200

504 300

534 300

563 900

575 300

Frukt

96 800

102 200

111 700

104 000

128 100

Bär

194 100

204 700

207 800

199 500

216 900

Plantskoleväxter

185 000

178 200

200 600

200 600

394 300

Snittblommor på friland

29 400

33 100

29 800

27 600

11 700

Summa frilandsodling

1 040 500

1 022 500

1 084 100

1 095 600

1 326 300

Köksväxter i växthus

573 000

470 700

537 600

570 800

499 600

Snittblommor i växthus

79 100

75 200

70 500

70 200

62 500

Lökblommor i växthus1

264 700

251 000

237 600

237 000

185 000

Lökblommor i kruka i växthus1

..

..

..

..

88 200

Krukväxter

488 700

433 100

426 500

429 400

422 700

Utplanteringsväxter

161 000

163 500

173 200

175 400

151 400

Summa växthusodling

1 566 800

1 393 500

1 445 300

1 482 200

1 409 300

TOTALT

2 607 300

2 416 000

2 529 400

2 577 800

2 735 600

Sticklingar och småplantor

274 100

110 100

124 600

131 900

273 800

1 Lökblommor i kruka , i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.