STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor (i kruka) i växthus

3d. Bulbous flowers (in pots) in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/st

Pris

2004

kr/st

Kvantitet

2003

1 000 st

Kvantitet

2004

1 000 st

Hyacinter

40 400

41 400

5,10

5,10

7 900

8 200

Amaryllis

46 700

49 200

22,60

22,60

2 100

2 200

Narcisser

25 900

25 300

8,60

8,30

3 000

3 100

Övriga Lökbl. i kruka

12 300

16 500

7,60

8,00

1 600

2 000

S:a lökblommor i kruka

125 300

132 400

8,60

8,50

14 600

15 500