STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter

3f. Bedding plants

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/st

Pris

2004

kr/st

Kvantitet

2003

1 000 st

Kvantitet

2004

1 000 st

Petunia

19 500

19 100

2,70

2,50

7 200

7 500

Tagetes

11 500

11 600

2,60

2,50

4 400

4 600

Penseer

72 800

75 200

2,50

2,60

28 900

29 300

Lobelia

15 400

13 000

2,70

2,50

5 700

5 300

Impatiens

6 100

5 900

3,20

3,20

1 900

1 800

Övriga utplanteringsv.

49 500

40 900

2,60

2,10

19 100

19 300

S:a utplanteringsväxter

174 800

165 700

2,60

2,40

67 200

67 800