STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summing up in groups of products

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris1

2003

Pris1

2004

Kvantitet1

2003

Kvantitet1

2004

Köksväxter på friland

748 300

786 700

..

..

..

..

Frukt

152 600

143 300

6,60

6,90

23 200

20 700

Bär

258 600

260 300

..

..

..

..

Plantskoleväxter

447 600

338 700

..

..

..

..

Summa frilandsodling1

1 607 100

1 529 000

..

..

..

..

Köksväxter i växthus

629 500

575 600

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

29 000

29 300

3,10

3,20

9 300

9 100

Lökblommor/snitt i växthus

240 900

270 200

2,20

2,00

123 500

123 300

Lökblommor i kruka i växthus

125 300

132 400

8,60

8,50

14 600

15 500

Krukväxter

475 900

408 000

10,00

9,80

47 500

41 700

Utplanteringsväxter

174 800

165 700

2,60

2,40

67 200

67 800

Summa växthusodling1

1 675 400

1 581 200

..

..

..

..

TOTALT

3 282 500

3 110 200

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

135 500

158 500

1,20

1,30

112 400

121 300

1 För vissa grupper redovisas ej några priser eller kvantiteter då dessa grupper består av produkter som mäts med olika kvantietsmått.