STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av värdevolym 2000-2004

1b. Development of production value 2000-2004

 

2000

2001

2002

2003

2004

Köksväxter på friland

564 000

633 500

667 3002

748 300

786 700

Frukt

127 700

124 900

118 200

152 600

143 300

Bär

202 700

187 100

155 200

258 600

260 300

Plantskoleväxter

404 300

400 700

423 900

447 600

338 700

Snittblommor på friland1

10 400

10 000

..

..

..

Summa frilandsodling

1 309 100

1 356 200

1 364 600

1 607 100

1 529 000

Köksväxter i växthus

643 700

650 600

713 600

629 500

575 600

Snittblommor i växthus

57 900

58 800

38 0002

29 000

29 300

Lökblommor i växthus2

200 700

218 100

227 300

240 900

270 200

Lökblommor i kruka i växthus2

92 400

100 400

115 300

125 300

132 400

Krukväxter

401 900

416 100

458 600

475 900

408 000

Utplanteringsväxter

148 700

150 300

165 300

174 800

165 700

Summa växthusodling

1 545 300

1 594 300

1 718 1002

1 675 400

1 581 200

TOTALT

2 854 400

2 950 500

3 082 1002

3 282 500

3 110 200

Sticklingar och småplantor

273 200

284 300

216 400

135 500

158 500

1         Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.

2         Lökblommor i kruka, i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.