STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/kg

Pris

2004

kr/kg

Kvantitet

2003

ton

Kvantitet

2004

ton

Äpple

126 600

105 900

5,90

5,70

21 500

18 500

Päron

5 200

8 000

7,70

7,50

700

1 100

Plommon

3 900

4 100

9,80

12,10

400

300

Körsbär

16 900

25 300

30,00

32,00

600

800

Summa frukt

152 600

143 300

6,60

6,90

23 200

20 700