STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/st

Pris

2004

kr/st

Kvantitet

2003

1 000 st

Kvantitet

2004

1 000 st

Rosor

12 800

12 500

20,70

22,10

600

600

Jordgubbsplantor

20 100

18400

4,00

3,90

5 000

4 700

Fruktträd

36 700

36 400

84,90

87,20

400

400

Lövfällande träd

217 300

108 900

265,20

169,30

800

600

Bärbuskar

4 500

4 400

17,10

19,00

300

200

Prydnadsbuskar

36 000

34 700

22,90

23,40

1 600

1 500

Perenner

57 100

62 900

9,70

8,80

5 900

7 200

Barrväxter

15 400

13 400

56,30

53,80

300

200

Klängväxter

6 900

6 900

31,00

33,60

200

200

Häck- och landskapsv.

28 600

28 800

4,40

4,40

6 500

6 500

Övriga plantskolev.

12 200

11 400

..

..

3 100

3 100

Summa plantskoleväxter

447 600

338 700

18,10

13,40

24 700

25 200