STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter i växthus

3a. Kitchen-garden plants in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/kg

Pris

2004

kr/kg

Kvantitet

2003

ton

Kvantitet

2004

ton

Gurka

161 000

149 800

7,30

7,60

21 900

19 600

Tomat

209 100

172 800

11,60

8,90

18 100

19 400

Melon

2 000

1 300

20,00

19,70

100

100

Huvud- & annan sallat1

17 600

20 700

4,00

3,50

4 400

6 000

Kruksallat1

74 800

65 000

5,90

5,10

12 700

12 700

Kryddväxter1

135 000

139 900

5,70

5,90

23 700

23 800

Jordgubbar

11 800

10 800

48,60

49,80

200

200

Övriga köksväxter

18 200

15 300

..

..

..

..

S:a köksväxter i växthus

629 500

575 600

..

..

..

..

1 Krukväxter, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat anges i 1 000 st resp. pris/st.