STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/st

Pris

2004

kr/st

Kvantitet

2003

1 000 st

Kvantitet

2004

1 000 st

Rosor

27 300

27 000

3,10

3,30

8 700

8 200

Krysantemum

200

400

2,00

2,20

100

200

Alstroemeria

1 300

1 200

3,30

3,40

400

400

Övriga snittblommor

200

700

3,00

2,50

100

300

Summa snittblommor

29 000

29 300

3,10

3,20

9 300

9 100