STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor/snitt i växthus

3c. Bulbous flowers/cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2003

tkr

Värdevol.

2004

tkr

Pris

2003

kr/st

Pris

2004

kr/st

Kvantitet

2003

1 000 st

Kvantitet

2004

1 000 st

Tulpaner

229 000

259 800

1,90

2,00

119 800

130 600

Narcisser

3 300

4 900

3,10

4,70

1 100

1 000

Övriga Lökblommor

8 600

5 500

3,40

3,20

2 600

1 7000

Summa lökblommor

240 900

270 200

1,90

2,00

123 500

133 300