STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 
Trädgårdsundersökningen 2005
Kvantiteter och värde avseende 2005 års produktion
Horticultural survey 2005
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Produktionsvärdet i den svenska trädgårdsodlingen ökade mellan 2004 och 2005

 

Under perioden 1996 - 2005 har produktionsvärdet i den svenska odlingen av trädgårdsväxter beräknats uppgå till mellan 2,4 och 3,4 miljarder kronor i löpande priser, vilket framgår av diagrammet på nästa sida. Produktionsvärdet av växthusodlingen har under perioden varierat mellan 1,4 och 1,7 miljarder kronor medan produktionsvärdet av frilandsodlingen varierat mellan 1,0 och 1,6 miljarder kronor. Uppgången mellan 1998 och 1999 för frilandsodlingen beror till stor del på ändrad redovisningsmetod för plantskoleväxter. Mellan 2004 och 2005 har värdet av både friland- och växthusodlingen beräknats öka med mellan 8 och 10 %. Sammanfattningsvis kan man konstatera att produktionsvärdet för år 2004 minskade i jämförelse med de senaste tre åren och att produktionsvärdet för 2005 därmed låg på ungefär samma nivå som åren före 2004.

Utvecklingen av värdevolym 1996 - 2005