STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Utvecklingen av värdevolym 1996-2000

1b. Utvecklingen av värdevolym 2001-2005

2a. Köksväxter på friland

2b. Frukt

2c. Bär

2d. Plantskoleväxter

3a. Köksväxter i växthus

3b. Snittblommor i växthus

3c. Lökblommor/snitt i växthus

3d. Lökblommor (i kruka) i växthus

3e. Krukväxter

3f. Utplanteringsväxter

3g. Sticklingar och småplantor

4. Sammanfattning på produktgrupp

5. Arealer och kvantiteter 2005 enligt statistiskt meddelande "Trädgårdsproduktion 2005"1

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure