STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av värdevolym 1996-2000

1a. Development of production value 1996-2000

 

1996

1997

1998

1999

2000

Köksväxter på friland

504 300

534 300

563 900

575 300

564 000

Frukt

102 200

111 700

104 000

128 100

127 700

Bär

204 700

207 800

199 500

216 900

202 700

Plantskoleväxter

178 200

200 600

200 600

394 300

404 300

Snittblommor på friland

33 100

29 800

27 600

11 700

10 400

Summa frilandsodling

1 022 500

1 084 100

1 095 600

1 326 300

1 309 100

Köksväxter i växthus

470 700

537 600

570 800

499 600

643 700

Snittblommor i växthus

75 200

70 500

70 200

62 500

57 900

Lökblommor i växthus1

251 000

237 600

237 000

185 000

200 700

Lökblommor i kruka i växthus1

..

..

..

88 200

92 400

Krukväxter

433 100

426 500

429 400

422 700

401 900

Utplanteringsväxter

163 500

173 200

175 400

151 400

148 700

Summa växthusodling

1 393 500

1 445 300

1 482 200

1 409 300

1 545 300

TOTALT

2 416 000

2 529 400

2 577 800

2 735 600

2 854 400

Sticklingar och småplantor

110 100

124 600

131 900

273 800

273 200

1   Lökblommor i kruka , i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.