STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor (i kruka) i växthus

3d. Bulbous flowers (in pots) in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/st

Pris

2005

kr/st

Kvantitet

2004

1 000 st

Kvantitet

2005

1 000 st

Hyacinter

41 400

26 700

5,10

3,60

8 200

7 400

Amaryllis

49 200

76 900

22,60

35,80

2 200

2 100

Narcisser

25 300

27 900

8,30

9,00

3 100

3 100

Övriga Lökbl. i kruka

16 500

10 800

8,00

7,20

2 000

1 500

S:a lökblommor i kruka

132 400

142 300

8,50

10,10

15 500

14 100