STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter

3f. Bedding plants

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/st

Pris

2005

kr/st

Kvantitet

2004

1 000 st

Kvantitet

2005

1 000 st

Petunia

19 100

20 000

2,50

3,30

7 500

6 000

Tagetes

11 600

18 400

2,50

3,50

4 600

5 200

Penseer

75 200

69 500

2,60

3,20

29 300

22 000

Lobelia

13 000

20 600

2,50

3,60

5 300

5 700

Impatiens

5 900

5 000

3,20

3,60

1 800

1 400

Övriga utplanteringsv.

40 900

68 100

2,10

3,30

19 300

20 600

S:a utplanteringsväxter

165 700

201 600

2,40

3,30

67 800

60 900