STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summing up in groups of products

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris1

2004

Pris1

2005

Kvantitet1

2004

Kvantitet1

2005

Köksväxter på friland

786 700

809 500

..

..

..

..

Frukt

143 300

130 100

6,90

6,60

20 700

19 800

Bär

260 300

314 000

..

..

..

..

Plantskoleväxter

338 700

401 100

..

..

..

..

Summa frilandsodling1

1 529 000

1 654 700

..

..

..

..

Köksväxter i växthus

575 600

687 200

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

29 300

12 800

3,20

3,40

9 100

3 800

Lökblommor/snitt i växthus

270 200

279 800

2,00

2,40

123 300

115 800

Lökblommor i kruka i växthus

132 400

142 300

8,50

10,10

15 500

14 100

Krukväxter

408 000

419 800

9,80

10,30

41 700

40 900

Utplanteringsväxter

165 700

201 600

2,40

3,30

67 800

60 900

Summa växthusodling1

1 581 200

1 743 500

..

..

..

..

TOTALT

3 110 200

3 398 200

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

158 500

128 300

1,30

1,50

121 300

86 300

1     För vissa grupper redovisas ej några priser eller kvantiteter då dessa grupper består av produkter som mäts med olika kvantietsmått.