STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av värdevolym 2001-2005

1b. Development of production value 2001-2005

 

2001

2002

2003

2004

2005

Köksväxter på friland

633 500

667 3002

748 300

786 700

809 500

Frukt

124 900

118 200

152 600

143 300

130 100

Bär

187 100

155 200

258 600

260 300

314 000

Plantskoleväxter

400 700

423 900

447 600

338 700

401 100

Snittblommor på friland1

10 000

..

..

..

 

Summa frilandsodling

1 356 200

1 364 600

1 607 100

1 529 000

1 654 700

Köksväxter i växthus

650 600

713 600

629 500

575 600

687 200

Snittblommor i växthus

58 800

38 000

29 000

29 300

12 800

Lökblommor i växthus2

218 100

227 300

240 900

270 200

279 800

Lökblommor i kruka i växthus2

100 400

115 300

125 300

132 400

142 300

Krukväxter

416 100

458 600

475 900

408 000

419 800

Utplanteringsväxter

150 300

165 300

174 800

165 700

201 600

Summa växthusodling

1 594 300

1 718 100

1 675 400

1 581 200

1 743 500

TOTALT

2 950 500

3 082 100

3 282 500

3 110 200

3 398 200

Sticklingar och småplantor

284 300

216 400

135 500

158 500

128 300

1         Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.

2         Lökblommor i kruka, i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.