STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/kg

Pris

2005

kr/kg

Kvantitet

2004

ton

Kvantitet

2005

ton

Äpple

105 900

110 200

5,70

6,20

18 500

17 700

Päron

8 000

11 000

7,50

6,50

1 100

1 700

Plommon

4 100

3 500

12,10

11,00

300

300

Körsbär

25 300

5 400

32,00

38,60

800

140

Summa frukt

143 300

130 100

6,90

6,60

20 700

19 800