STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/st

Pris

2005

kr/st

Kvantitet

2004

1 000 st

Kvantitet

2005

1 000 st

Rosor

12 500

15 500

22,10

26,60

600

500

Jordgubbsplantor

18400

21 100

3,90

4,00

4 700

5 300

Fruktträd

36 400

103 100

87,20

78,10

400

1 300

Lövfällande träd

108 900

87 700

169,30

345,40

600

300

Bärbuskar

4 400

3 000

19,00

25,40

200

100

Prydnadsbuskar

34 700

51 800

23,40

30,50

1 500

1 700

Perenner

62 900

54 300

8,80

9,60

7 200

5 700

Barrväxter

13 400

15 900

53,80

65,30

200

200

Klängväxter

6 900

1 200

33,60

39,00

200

100

Häck- och landskapsv.

28 800

30 900

4,40

7,50

6 500

5 000

Övriga plantskolev.

11 400

10 600

..

..

3 100

2 500

Summa plantskoleväxter

338 700

401 100

13,40

17,70

25 200

22 500