STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter i växthus

3a. Kitchen-garden plants in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/kg

Pris

2005

kr/kg

Kvantitet

2004

ton

Kvantitet

2005

ton

Gurka

149 800

190 600

7,60

7,90

19 600

24 300

Tomat

172 800

187 000

8,90

10,80

19 400

17 300

Melon

1 300

1 100

19,70

14,20

100

100

Huvud- & annan sallat1

20 700

15 400

3,50

2,80

6 000

5 500

Kruksallat1

65 000

135 200

5,10

7,10

12 700

19 200

Kryddväxter1

139 900

131 000

5,90

6, 80

23 800

19 400

Jordgubbar

10 800

13 800

49,80

38,00

200

400

Övriga köksväxter

15 300

13 100

..

..

..

..

S:a köksväxter i växthus

575 600

687 200

..

..

..

..

1   Krukväxter, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat anges i 1 000 st resp. pris/st.