STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/st

Pris

2005

kr/st

Kvantitet

2004

1 000 st

Kvantitet

2005

1 000 st

Rosor

27 000

9 800

3,30

3,20

8 200

3 100

Krysantemum

400

1 600

2,20

5,00

200

300

Alstroemeria

1 200

800

3,40

4,90

400

200

Övriga snittblommor

700

600

2,50

2,50

300

200

Summa snittblommor

29 300

12 800

3,20

3,40

9 100

3 800