STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:4

 

Trädgårdsundersökningen 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor/snitt i växthus

3c. Bulbous flowers/cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2004

tkr

Värdevol.

2005

tkr

Pris

2004

kr/st

Pris

2005

kr/st

Kvantitet

2004

1 000 st

Kvantitet

2005

1 000 st

Tulpaner

259 800

275 500

2,00

2,40

130 600

114 400

Narcisser

4 900

2 300

4,70

2,90

1 000

800

Övriga Lökblommor

5 500

2 000

3,20

3,20

1 7000

600

Summa lökblommor

270 200

279 800

2,00

2,40

133 300

115 800